<strike id="d53hr"><dl id="d53hr"></dl></strike>
<strike id="d53hr"></strike><strike id="d53hr"><i id="d53hr"><del id="d53hr"></del></i></strike>
<span id="d53hr"></span><strike id="d53hr"><dl id="d53hr"></dl></strike>
<strike id="d53hr"><i id="d53hr"></i></strike>
<strike id="d53hr"><i id="d53hr"><del id="d53hr"></del></i></strike>
<span id="d53hr"><video id="d53hr"></video></span>
<span id="d53hr"><video id="d53hr"><ruby id="d53hr"></ruby></video></span>
<span id="d53hr"><video id="d53hr"></video></span>
<span id="d53hr"></span><strike id="d53hr"><dl id="d53hr"><del id="d53hr"></del></dl></strike>
Hero Image

Ho?geldiniz

Bristol-Myers Squibb Türkiye

Bristol-Myers Squibb Türkiye

Ciddi hastal?klarla mücadele eden hastalara yard?m etmeye kendini adam??, profesyonel olarak e?itim ve geli?im f?rsatlar? sunan, zeki ve yetenekli ki?ilerle ?al??an BioPharma lideri bir ?irketiz. Bristol-Myers Squibb Türkiye’de 20 y?l? a?k?n süredir hizmet etmektedir. Bizi farkl? k?lan, hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yard?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve?sunmakt?r. Kültürümüz, dünyan?n d?rt bir yan?nda farkl? bak?? a??lar?na sahip olan meslekta?lar?m?z?n tutkusunu, deste?ini ve ekip ?al??mas?n? temel alarak geli?mektedir. Hastalar?m?z?n t?bbi ihtiya?lar?n? kar??lama taahhüdümüz, yenilik?i ve gurur verici ba?ar?lar kazanmam?z y?nünde bizleri te?vik etmektedir.

?

小草视频在线观看播放 视频